Üniversitelerde Konferans, Teknik Gezi, Tören, Kutlama vb. Muhtelif Etkinlikler


 1. Liderlik ve Girişimcilik Zirvesi 2
  1.   https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/liderlik-ve-girisimcilik-zirvesi-2
 2. ABET Akreditasyon Değerlendirmesi
  1.  https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/abet-akreditasyon-degerlendirmesi
 3. Endüstri Mühendisliği Kulübü Tanışma Etkinliği
  1. https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/endustri-muhendisligi-kulubu-tanisma-etkinligi
 4. Oryantasyon Eğitimi Toplantısı
  1. https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/oryantasyon-egitimi-toplantisi-25092018
 5. Bilişim ve Yönetim Zirvesi Sempozyumu (16-17 Şubat 2017)
  1. http://gelisim.edu.tr/Haberdetay-2014-1-yonetimvebilisimzirvesiistanbulgelisimuniversitesindegerceklesti-.html
 6. İGÜ Mezuniyet Töreninde Röportaj (06 Haziran 2018)
  1. https://m.youtube.com/watch?v=tSkPnfAtvcg 
 7. 6 Sigma Konferansı (01 Mart 2018)
  1. http://www.gelisim.edu.tr/Haberdetay-2766-1-endustrimuhendisligikulubuyalin6sigmaetkinligiduzenledi-.html
 8. Microsoft Excel Eğitimi (07-16 Mart 2018)
  1. http://www.gelisim.edu.tr/Haberdetay-2065-1-excelegitimietkinligigerceklestirildi-.html 
 9. İş Yaşamı İçin İmaj Yönetimi Eğitim Semineri (11 Nisan 2017)
  1. http://gelisim.edu.tr/Haberdetay-2071-1-isyasamiicinimajyonetimietkinligigereceklestirildi-.html
 10. Liderlik ve Girişimcilik Zirvesi 1 (30 Kasım 2017)
  1. http://www.gelisim.edu.tr/Haberdetay-2559-1-liderlikvegirisimcilikzirvesiigudegerceklesti-.html
 11. Sektör Günleri Sempozyumu (18 Nisan 2016)
  1. http://www.gelisim.edu.tr/Haberdetay-1527-1-sektorunbesigelisimuniversitesinde-.html
 12. Lüleburgaz'da Bulunan Burak Alüminyum Fabrikasına Düzenlenen Teknik Gezi
  1. http://www.gelisim.edu.tr/Haberdetay-2541-1-endustrimuhendisligibolumununburakaluminyumteknikgezisi-.html 
 13. ÜRGEM16 Sempozyumu (21-22 Ekim 2016)
  1. http://gelisim.edu.tr/Haberdetay-1811-1-sektorunyildizlariogrencilerlebirarayageliyor!-.html
 14. Prof.Dr. Kenan Özden Yeni Yayını Çıkmıştır Haberi
  1.  https://mmf.gelisim.edu.tr/bolum/endustri-muhendisligi-9/haber/prof-dr-kenan-ozdenin-yeni-yayini-cikmistir
  2. https://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/news/prof-dr-kenan-ozden-has-published-a-new-article
 15. The poster of  the Sector Days on April 18, 2016
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities 
 16. The Dinner Party organized by Industrial Engineering Department to new students on 14.10.2016
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities 
 17. Symposium of Producing and Emerging Industrial Engineers (UGEM'16), held on 21-22 October 2016
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities 
 18. Yılmaz Redüktör A.Ş. held on 14.12.2016. Technical Trip
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities
 19. Information and Management Summit held on 16-17 February 2017
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities
 20. The Microsoft Excel Training was held between 07 -16 March 2017 in the Chamber of Mechanical Engineering IGU Student Committee
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities
 21. The Image Management for Business Life conference held on April 11, 2017, the news link
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities 
 22. Leadership and Entrepreneurship Summit held on November 30, 2017 news link
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities 
 23. Burak Alüminyum Technical Trip which was held on December 4, 2017 news link
  1. https://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities
 24. Lean 6 Sigma Conference with Borusan, March 1 2018 news link
  1. http://mmf.gelisim.edu.tr/en/departments/industrial-engineering-9/content/activities

Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ