İşletme Büyüklüklerine ve Sektörlerine Göre İşletmelerde Kullanılan Endüstri Mühendisliği Yöntem ve Tekniklerinin Araştırılması


Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 09-11 Eylül 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ