Üretim Yönetimi Fonksiyonuna Verilen Görevler ve Örgütsel Yapısıyla İlgili Bir Alan Araştırması


14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ÜAS 2014


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ