Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Amprik Bir Araştırma


6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 25-28 Mayıs 2008, Celalabat


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ