Kobilerin Yer Seçim Kararlarının Analizi ve Yer Seçiminde Karşılaştıkları Zorluklara İlişkin Bir Anket Çalışması


12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu - ÜAS 2012


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ