KOBİ'ler İçin Krizde Finansman Yönetimi Üzerine Bir Model Önerisi


Uluslararası Girişimcilik Kongresi, KTMÜ Yayınları:86, Kongreler Dizisi:11, 25-27 Mayıs 2006, S.527-543


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ