Türkiye'nin 1963-1972 Dönemindeki Planlı Kalkınma Çabaları


Hava Harp Okulu Bülteni, Cilt 3, Sayı 8-9, Haziran-Ekim 1985, S.57-67


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ