Türkiye'nin 1923-1960 Dönemindeki Kalkınma Çabaları ve Plan Anlayışı


Hava Harp Okulu Bülteni, Sayı 6, Ekim 1984, S.19-28


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ