Kalkınma ve Ekonomik Planlama


Hava Harp Okulu Bülteni, Sayı 4-5, Şubat-Haziran 1984, S.5-14


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ