Depo ve Mağaza Yer Seçimi Sorunlarına Analitik Bir Yaklaşım


E.Ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 1980, S.73-89


Prof. Dr. Kenan ÖZDEN


kenanozden@superonline.com


"İnsan evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar."
-Yaşar KEMAL -


Web Yazılım & Tasarım ® Mücahit Mustafa YILDIZ